Home Tijdschriften Vakbladen Kranten TV Gidsen Cadeau Abonnementen Klantenservice

en selecteer een of zoek op trefwoord:Wet kopen op afstand

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van webpagina's besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. En wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden namens onze opdrachtgevers aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met door ons gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze acties en websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons is verkregen.

Voor zover er sprake is van enige garantie kan dit enkel de (gebruikelijke) garanties door de desbetreffende leverancier betreffen. Voor meer informatie hierover kunt u direct contact met de leverancier opnemen.

Voor meer informatie over uw rechten zie ook Wet 'Kopen op Afstand'.


Proefabonnement

Proefabonnementen Tijdschriften   Proefabonnementen Vakbladen
   
Alle tijdschriften op een rijtje
Auto
Cultuur
Dieren en Planten
Er Op Uit
Erotiek
Eten en Drinken
Geldzaken
Hobby en Vrije Tijd
Lifestyle
Mode
Opinie
PC, Games en Mobiel
Sport
Vakantie en Reizen
Verzorging
Wonen
Alle vakbladen op een rijtje
Bouw en Infrastructuur
Financieel en Fiscaal
Gezondheid en Welzijn
Industrie
IT en Telecommunicatie
Juridisch
Kunst en Cultuur
Land- en Tuinbouw
Management
Marketing en Sales
Milieu
MKB
Onderwijs
Opinie
Overheid
Personeel en Organisatie
Retail
Sport
Toerisme
Vervoer en Logistiek
 
 
Proefabonnementen Kranten Proefabonnementen TV Gidsen
   
Alle kranten op een rijtje
 
Landelijke Kranten
Regionale Kranten
Alle tv gidsen op een rijtje

 
 
Proefabonnementen Cadeau Abonnementen Over Proefabonnementen Centrum
   
Alle cadeau abonnementen op een rijtje
Cadeau abonnementen: Tijdschriften en Vakbladen
Cadeau abonnementen: Kranten
Cadeau abonnementen: TV gidsen
Veelgestelde vragen
Garantie en Aansprakelijkheid
Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy
Wet Kopen op Afstand
Copyright & Disclaimer
RSS Feed
Links

Contact
Website by iBranding

Uw tijdschrift, vakblad, tv gids of krant / dagblad nog niet gevonden?  Zoek op trefwoord: